Privacy statement | SCANIA

Privacy verklaring van Scania

Intro
Een van de kernwaarden bij Scania is respect voor het individu. Dat is de basis waarop u met ons te maken heeft als gewaardeerde klant, als bestuurder van onze voertuigen, als (potentiële) medewerker in onze wereldwijde organisatie of als vertrouwde zakenpartner/leverancier die diensten aan ons levert om ons te helpen bij het aanbieden van duurzame transportoplossingen.

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer dat nodig is om:

 • onze producten en diensten aan u te leveren;
 • u op uw verzoek te helpen en te ondersteunen;
 • contractuele verplichtingen na te komen;
 • wettelijke verplichtingen na te komen;
 • uw sollicitatie te kunnen behandelen;
 • informatie te geven over onze producten en diensten en over geplande evenementen;
 • de kwaliteit te verbeteren en onze producten en diensten en onze organisatie verder te ontwikkelen.


We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens met dezelfde eerbied en integriteit te behandelen en te beschermen als we met onze eigen gegevens zouden doen. We zullen uw gegevens nooit verkopen. Soms maken we gebruik van vertrouwde zakelijke partners om ons te helpen onze producten en diensten te leveren; in die gevallen delen we uw gegevens met deze partners, maar zullen we ervoor zorgen dat zij uw gegevens met dezelfde eerbied en integriteit behandelen.

Met deze privacyverklaring willen we u informeren welke persoonlijke gegevens we mogelijk verwerken, waarom we dat doen en hoe we ervoor zorgen dat uw rechten en uw privacy worden gewaarborgd. Wanneer u hier vragen of zorgen over heeft, kunt u ons altijd bereiken via privacy.zwolle@scania.com of kunt u contact opnemen met uw Scania-contactpersoon.


Deelt Scania mijn gegevens met derden?

We zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen. Onder onze verwerkingsactiviteiten vallen in ieder geval het versturen van de persoonsgegevens binnen de Scania bedrijven in de Benelux. De gegevens die u als sollicitant aanlevert kunnen worden gedeeld met andere Scania bedrijven in de Benelux. De gegevens die we ontvangen worden niet zonder uw toestemming gedeeld met externe partijen. Indien een assessment of een andere testvorm onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure zal vooraf aan u toestemming worden gevraagd voor het delen van relevante informatie met de organisatie die de test af zal nemen. Voor de verwerking van de sollicitaties wordt gebruik gemaakt van softwaresystemen van derden, om de veiligheid van de gegevens te garanderen sluit Scania met deze derden verwerkersovereenkomsten af.


Waar worden mijn gegevens verwerkt?

Scania is een internationale onderneming die in meer dan 100 landen actief is. Om de beste producten en diensten te leveren, maken we gebruik van onze internationale organisatie en een wereldwijd netwerk van vertrouwde partners. Daarom kunnen we er van tijd tot tijd voor kiezen al uw gegevens of een gedeelte ervan zowel binnen als buiten de Europese Unie te verwerken. Daarbij voldoen we altijd aan de bestaande regelgeving en zorgen we ervoor dat er op een veilige manier met uw gegevens wordt omgegaan. Wanneer uw gegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU, gebeurt dit aan de hand van interne of externe overeenkomsten met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder EU-standaardcontractbepalingen of het EU/VS-privacyschild (EU-US Privacy Shield).


Hoe worden mijn gegevens beschermd?

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, en we zullen alle redelijke wettige, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonlijke gegevens die we verwerken, adequaat te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of onrechtmatige toegang. Afhankelijk van de ontwikkeling van beschikbare beveiligingsproducten en -diensten verbeteren we onze beveiligingsmaatregelen voortdurend.


Informatie voor sollicitanten

Deze website is bedoeld als sollicitatiekanaal waar vacatures worden getoond. Via de website verwerken wij geüploade cv’s en motivatiebrieven.

Op de website kunt u via diverse functies zoeken naar bijvoorbeeld vacatures, stages, opleidingen en kunt u een job alert aanmaken. Deze zoekopdrachten kunnen worden opgeslagen en gekoppeld aan bijvoorbeeld uw IP-adres en klikgedrag. Dit geldt ook voor de informatie die bij bezoek aan de website wordt geüpload of ingevuld. Deze informatie onttrekken wij vaak direct via uw bezoek met zogenoemde cookies. Meer informatie hierover vindt u in de cookie verklaring.

Bij een sollicitatie vragen we om uw geboortedatum, dit om u op de juiste wijze in ons systeem te kunnen vermelden en te voorkomen dat we dubbele gegevens in ons systeem krijgen. Indien er gebruik wordt gemaakt van diverse sociale media buttons die op de website staan dan is het privacy statement van de betreffende sociale media van toepassing en slaan zij uw persoonsgegevens verder op. Scania heeft hier verder geen invloed op en neemt ook geen verantwoording voor het gebruik van de sociale media buttons op de Scania-website.

Voor sollicitanten geldt dat wij gegevens maximaal vier weken bewaren na het vervullen van de betreffende vacature, behalve indien de sollicitant ons toestemming geeft om zijn gegevens gedurende maximaal 1 jaar in portefeuille te houden ten behoeve van het vervullen van toekomstige of andere vacatures waarna die gegevens na verloop van een jaar alsnog zullen worden verwijderd. Mocht u de gegevens eerder verwijderd willen hebben dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar: privacy.zwolle@scania.com

Naast het hierboven genoemde recht om uw gegevens te laten verwijderen kunt u een beroep doen op uw privacyrechten:

 • Recht op inzage: u kunt kosteloos een uittreksel aanvragen waarop u kunt zien welke persoonlijke gegevens we met betrekking tot u verwerken. Dit uittreksel wordt verzonden naar het adres dat in onze systemen staat geregistreerd. U kunt er ook voor kiezen om het – na legitimatie – op een Scania vestiging op te komen halen.
 • Recht van rectificatie: u hebt het recht om uw gegevens bij te werken om ervoor te zorgen dat we altijd over de juiste informatie beschikken.
 • Recht van bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens in het kader van een legitiem belang. Indien u bezwaar maakt, dient u in detail aan te geven waartegen u bezwaar maakt en waarom.
 • Recht van restrictie: u hebt het recht om te verzoeken om een tijdelijke beperking op het verwerken van uw gegevens. Dat kan in de volgende gevallen:
  • wanneer u van mening bent dat uw gegevens onjuist zijn en u ons daarom hebt verzocht deze gegevens te corrigeren;
  • terwijl wij uw gegevens valideren, kunt u ons vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken;
  • wanneer de gegevens onrechtmatig worden verwerkt en u niet wilt dat uw gegevens worden verwijderd, maar in plaats daarvan verzoekt of het gebruik van uw gegevens kan worden beperkt;
  • wanneer u uw gegevens nodig hebt om wettelijke aanspraken vast te kunnen stellen, te kunnen doen gelden of te kunnen weerleggen, zelfs wanneer wij uw gegevens niet langer hoeven te verwerken.
 • Recht van gegevens portabiliteit: u hebt het recht om de gegevens die u aan ons hebt toevertrouwd op te vragen om elders te gebruiken. Dit recht is alleen van toepassing wanneer onze verwerking van uw gegevens is gebaseerd op de wettelijke grond dat u ons toestemming hebt verleend om deze gegevens te verwerken of wanneer u een overeenkomst met ons bent aangegaan.


Mocht uw sollicitatie succesvol zijn, dan mag Scania uw persoonsgegevens verwerken voor uw personeelsdossier. Als u ons persoonlijke informatie heeft vertrekt over derden, bijvoorbeeld referentie personen, bevestigt u met de verstrekking dat zij u hiervoor toestemming hebben verleend.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?

U kunt altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een afspraak maken met uw lokale Scania-contactpersoon.

Heeft u vragen onze verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u contact op te nemen via privacy.zwolle@scania.com. Dit mailadres kunt u ook gebruiken om contact op te nemen over dit privacybeleid of wanneer Scania naar uw mening niet in overeenstemming met dit privacybeleid handelt. Wij zullen ons uiterste best doen om u te helpen. Mochten we gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen dan heeft u altijd de mogelijkheid een melding te doen bij de Toezichthoudende Autoriteit op Persoonsgegevens in uw land.